DanfuncFont

DanfuncFont ritades i samband med en typografikurs på Malmö universitet hösten 2016. Kursen hölls av typografen Ludvig Grandin.

Typsnittet är influerat av den danska funktionalismen som rådde under 1920- och 30-talet och utgångspunkten var Henning Dahl-Mikkelsens logotyp för Bang & Olufsen.

Det består idag enbart av versaler men intentionen finns att rita upp gemener inom kort.