Dansk funktionalism

Magasinkoncept

Uppgiften bestod i att skapa ett koncept till ett magasin. Jag valde att göra ett interiörsmagasin med fokus på danska möbler.

Texten som är satt är en dummytext och är inte ämnad att läsa.

För att se resultatet, ladda hem pdf-filen.