Shakespeare bokserie

Koncept till nyutgåvor av Shakespeares verk

Uppgiften bestod av att göra bokomslag till nyutgivningar av Shakespeares verk. De tre färgerna på böckerna representerar de tre kategorier författarens verk vanligtvis delas upp i. Med en komplett samling skulle ” The William Shakespeare Collection”kunna utläsas med hjälp av bokstaven som finns på gördeln på boken.