Bretillot Wine

Bretillot har intentionen att starta en stor vingård i Hudson Valley i New York. Vi på Grafisk design-programmet på Malmö universitet fick möjligheten att skapa en grafisk profil till detta, varav mitt förslag presenteras nedan.